Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 63) starsze przetargi »zamówienie na:

„Transport uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku realizowany poprzez zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej lub dowóz uczniów własnym transportem oferenta”

zamawiający: Gimnazjum nr 3 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 14 tys. euro
nr sprawy: 1/2013
wartość: do 14 tys. euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2013  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania - umieszczony w pliku poniżej "ogłoszenie o wyniku" 

zamówienie na:

sprzęt multimedialny

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: poniżej 14000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2013  15:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięto postępowanie. Wybrano firmę XeroSerwis Ireneusz Golatowski Płock i zrealizowano zamówienie za kwotę 25 695,70 

zamówienie na:

realizację zadania pod nazwą: „Budowa sieci Internetu bezprzewodowego”

zamawiający: Zespół Szkół Nr 3
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: do 14.000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2013  15:00
wynik postępowania: Wpłynęła jedna oferta: Data Net Jarosław Jagodziński - 24477,00 zł brutto. Wybrano ofertę firmy Data Net Jarosław Jagodziński 

zamówienie na:

Zakup kserokopiarek

zamawiający: Zespół Szkół Nr 5 w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty 14.000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2013  12:00
wynik postępowania: Xeroserwis, Gwardii Ludowej 6 , 09-400 Płock 

zamówienie na:

Zatrudnienie kadry do prowadzenia praktyk wewnętrznych

zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów w Płocku , ul. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock
tryb zamówienia: Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 Euro
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Zofia Wojciechowska, Mirosława Klinger 

zamówienie na:

Prowadzenie zajęć grupowych i poradnictwa indywidualnego przez doradcę zawodowego, pedagoga, psychologa i profilaktyka ds. uzależnień w ramach projektów realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn. „Szansa dla Nas” oraz „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”

zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 489812-2013
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2013  14:00
wynik postępowania: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zakup, dostawa i instalacja sprzętu do: wyposażenia 15 stanowisk dla elektroników do pracowni praktycznej nauki zawodu elektroniki oraz wyposażenia do pracowni teleinformatyki w celu doposażenia Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Szansa dla Nas.

zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 490526 - 2013
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2013  14:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zapewnienie cateringu podczas szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Szansa dla Nas

zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 490444 - 2013
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2013  13:00
wynik postępowania: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zakup materiałów dydaktycznych: podręczniki i słowniki w celu realizacji projektu Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: do 14.000 euro
termin składania ofert: 5 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze 

zamówienie na:

„Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego przy ul. Cichej 12a w Płocku”

zamawiający: Gmina Miasto Płock- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 252383-2013
wartość: nie przekraczająca kwoty art.11 ustęp 8 pzp
termin składania ofert: 4 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

specjalistę ds. rozliczeń

zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty 14.000 euro
termin składania ofert: 25 listopada 2013  15:00
wynik postępowania: postępowanie zostało rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zorganizowanie szkoleń z zakresu ESD IPC oraz Oracle dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Szansa dla Nas

zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 465962 - 2013
wartość: nie przekraczająca kwoty art.11 ustęp 8 pzp
termin składania ofert: 22 listopada 2013  15:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

szkolny koordynator projektu

zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty 14.000 euro
termin składania ofert: 18 listopada 2013  15:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Prowadzenie zajęć wyrównawczych i doskonalących z matematyki i języka angielskiego zawodowego, prowadzenie zajęć doskonalących w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku

zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 455198 - 2013
wartość: nie przekraczająca kwoty art.11 ustęp 8 pzp
termin składania ofert: 15 listopada 2013  15:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 25.11.2013 

zamówienie na:

Zorganizowanie szkoleń AutoCad, Audatex, w zakresie elektroniki samochodowej i mechatroniki oraz montażu samochodowych instalacji LPG i organizacji pracy serwisu LPG dla nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku

zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 453348 - 2013
wartość: nie przekraczająca kwoty art.11 ustęp 8 pzp
termin składania ofert: 15 listopada 2013  15:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty  

zamówienie na:

Pełnienie funkcji kierowników projektów i asystenta kierownika projektu

zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 439826 - 2013
wartość: nie przekraczająca kwoty art.11 ustęp 8 pzp
termin składania ofert: 6 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Opracowanie gazetki szkolnej promującej działania projektu

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SOSW2/UDA-POKL.09.02.00-14-008/11-00/14/2013
wartość: powyżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 5 listopada 2013  15:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie podane w "Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty" 

zamówienie na:

Realizacja usługi szkolenia zawodowego - kurs " Innowacyjny przedsiębiorca"

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej kwoty art. 11, ust.8 PZP
termin składania ofert: 30 października 2013  09:45
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty  

zamówienie na:

Zakup wyposażenia do pracowni zajęć praktycznych na potrzeby CKU w Płocku w ramach projektu Nowy zawód - Nowa praca

zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów w Płocku , ul. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 430444 - 2013
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 30 października 2013  09:45
wynik postępowania: zgodnie z załącznikiem 

zamówienie na:

Świadczenie usług restauracyjnych podczas prowadzonych zajęć w siedzibie Zamawiającego dla uczestników projektu Nowy zawód - Nowa praca.

zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów w Płocku , ul. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 218997 - 2013
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 29 października 2013  08:45
wynik postępowania: Firma AMORE 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 63) starsze przetargi »