Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 63) starsze przetargi »zamówienie na:

Zorganizowanie czterech 3 - dniowych wyjazdów uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku na targi branżowe połączone ze zwiedzaniem zakładów pracy oraz programem dodatkowym w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy

zamawiający: Gmina Miasto Płock / Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w wPłocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 401886 - 2014
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2014  13:30
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zakup mebli szkolnych dla Zespółu Szkół nr 5 w Płocku

zamawiający: Zespół Szkół nr 5 w Płocku
tryb zamówienia: przetarg pisemny
nr sprawy: ZS5 439.2014
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 5 grudnia 2014  09:00
wynik postępowania: Drzewiarz - BIS S.p z.o.o 

zamówienie na:

pomoce dydaktyczne

zamawiający: Gmina Miasto Płock / Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich w Płocku
tryb zamówienia: rozpoznanie cenowe
nr sprawy: 11/2014
wartość: do 30.000 euro
termin składania ofert: 3 grudnia 2014  15:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

płyty do realizacji zajęć

zamawiający: Gmina Miasto Płock / Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: 9/2014
wartość: do 30.000 euro
termin składania ofert: 12 listopada 2014  15:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

książki do realizacji zajęć

zamawiający: Gmina Miasto Płock / Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: 10/2014
wartość: do 30.000 euro
termin składania ofert: 12 listopada 2014  15:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

dostawę sprzętu biurowego, sprzętu biurowego sprzedażowego oraz sejfów i kasetek na gotówkę

zamawiający: Gmina Miasto Płock / Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich
tryb zamówienia: rozpoznanie cenowe
nr sprawy: 9/2014
wartość: poniżej 30.000
termin składania ofert: 29 października 2014  15:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

1. Prowadzenie poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej 2. Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z przedsiębiorczości 3. Prowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy

zamawiający: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 27 października 2014  15:00
wynik postępowania: w załączeniu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1,2,3 

zamówienie na:

Zakup pomocy dydaktycznych do klasopracowni - Mechatronika dla Zespołu Szkół nr 5 w Płocku

zamawiający: Zespół Szkół nr 5 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg pisemny
nr sprawy: L.Dz.ZS5.362.2014
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 20 października 2014  09:00
wynik postępowania: Trobot EwaTroszyńska, 99-300 Kutno, ul. Lelewela 4 

zamówienie na:

1. Prowadzenie poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej 2. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przedsiębiorczości. 3. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w zawodzie introligator 4. Prowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 9/2014
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 17 października 2014  08:00
wynik postępowania: Część 1,2,4 - unieważnione postępowanie Część 3 - wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

dostawę mebli do wyposażenia pracowni

zamawiający: Gmina Miasto Płock / Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich w Płocku
tryb zamówienia: rozpoznanie cenowe
nr sprawy: 8/2014
wartość: do 30.000 euro
termin składania ofert: 10 października 2014  15:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Prowadzenie warsztatów "Najnowsze trendy aranżacji stołów". Prowadzenie zajęć nauki jazdy na pojazdach rolniczych.

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 8/2014
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 6 października 2014  15:00
wynik postępowania: w załączeniu: Informacja o wyniku postępowania  

zamówienie na:

usługę doradztwa psychologiczno - pedagogicznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich w Płocku
tryb zamówienia: rozpoznanie cenowe
nr sprawy: 7/2014
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 6 października 2014  14:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Prowadzenie zajęć w ramach kursów przygotowujących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” .

zamawiający: Gmina Miasto Płock / Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w wPłocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 300266 - 2014
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 16 września 2014  15:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, oprogramowania, kopiarek oraz sprzętu multimedialnego dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock / Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w wPłocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 279040 - 2014
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 2 września 2014  15:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w pliku "Informacja o wyborze" 

zamówienie na:

Część 1 sprzęt informatyczny , Część 2 sprzęt multimedialny w ramach projektu pn. W przyszłość - bez obaw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 2 września 2014  11:30
wynik postępowania: wyniki dostępne w załączniku pdf 

zamówienie na:

Zorganizowanie dwóch obozów zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy

zamawiający: Gmina Miasto Płock / Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 259378 - 2014
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 13 sierpnia 2014  15:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w pliku "Informacja o wyborze" 

zamówienie na:

zakup mebli na wyposażenie pracowni

zamawiający: Gmina Miasto Płock / Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: 6/2014
wartość: do 30.000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2014  09:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

wykonanie i dostawę mebli szkolnych i biurowych oraz gablot/witryn muzealnych dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku

zamawiający: Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2014
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 21 lipca 2014  14:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniach 1-5 w załączniku 

zamówienie na:

wyjazdy edukacyjne (6 części) w ramach projektu "W przyszłość- bez obaw "

zamawiający: Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: do 30.000 euro
termin składania ofert: 21 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: wynik w pliku pdf 

zamówienie na:

dostawę 16 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym, gotowym do pracy dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku

zamawiający: Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 2/2014
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2014  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty w załączniku 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 63) starsze przetargi »