Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze przetargi »



zamówienie na:

Wynajem pomieszczenia o powierzchni 30 m2 przeznaczonego na „barek szkolny” w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 5/2016
wartość: poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2016  15:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru  

zamówienie na:

dostawa sprzętu komputerowego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: -
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2016  15:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

remont dwóch sal lekcyjnych

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: -
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 5 grudnia 2016  15:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Sprzedaż samochodu marki Volkswagen Transporter 1,9 TD

zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7
tryb zamówienia: zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: 1/ZM/2016
wartość: 4300 zł brutto
termin składania ofert: 2 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: rozstrzygniecie-wynik postępowania 

zamówienie na:

Wykonanie instalacji alarmowej w budynku szkoły.

zamawiający: Gmina Miasto Płock – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku, Pasaż Vuka Karadzica 1, 09-400 Płock, NIP 774-26-6
tryb zamówienia: Postepowanie prowadzone jest w trybie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn.zm.).
nr sprawy: 06/2016
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 30 listopada 2016  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z przeprowadzonego postępowania poniżej 30 000 euro dotyczącego wykonania instalacji alarmowej w budynku szkoły. Zamawiający: Gmina Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego dotyczacego "wykonania instalacji alarmowej" wybrana została oferta złożona przez: SOLID GROUP Sp. z o.o.; 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17 z ceną ofertową: 23 394,60zł. brutto. Firma SOLID GROUP Sp. z o.o. przedstawiła ofertę z wyszczegółnionymi urządzeniami do montażu systemu alarmowego, które w pełni realizują wymogi, jakie zostały okreslone w zapytaniu ofertowym. Zaproponowana oferta mieści się w planie finansowym placówki. 

zamówienie na:

Dostawę mebli szkolnych - krzeseł i stolików uczniowskich dla Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 2/2016
wartość: poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 16 listopada 2016  15:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

remont pomieszczenia

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 4
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 10 listopada 2016  15:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zakup książek do biblioteki szkolnej

zamawiający: Zespół Szkół Nr 3 w Płocku
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: ZS3.230.13.2016
wartość: do 30 tyś euro
termin składania ofert: 4 listopada 2016  12:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę firmy Super Siódemka Lucjan Wypych Sp. J. za kwotę 14967,30 zł brutto 

zamówienie na:

Wykonania remontu polegającego na przygotowaniu sali lekcyjnej na bazie istniejących dwóch pomieszczeń szkolnych

zamawiający: Gmina Miasto Płock – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku, Pasaż Vuka Karadzica 1, 09-400 Płock, NIP 774-26-6
tryb zamówienia: Postepowanie prowadzone jest w trybie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn.zm.).
nr sprawy: 05/2016
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 17 października 2016  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z przeprowadzonego pośtępowania poniżej 30 000 euro dotyczącego wykonania remontu polegającego na przygotowaniu sali lekcyjnej na bazie istniejących dwóch pomieszczeń szkolnych. Zamawiający: Gmina Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego dotyczacego "wykonania sali lekcyjnej" wybrana została oferta złożona przez: BUDPŁAT Szczepan Daniel Melibruda Peszyno 20 Stara Białą 09-411 z ceną oferową: 17 394,59zł. 

zamówienie na:

Dostawę i montaż pomocy dydaktycznych - tablic interaktywnych, ekranów ściennych oraz projektorów w Zespole Szkół nr 5 w Płocku

zamawiający: Zespół Szkół nr 5 w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert cenowych
nr sprawy: -
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 13 października 2016  09:00
wynik postępowania: Biuro-Serwis Stanisław Staniak, ul. Leonarda 1, 20-625 Lublin 

zamówienie na:

Dostawę i montaż klimatyzatorów

zamawiający: Zespół Szkół nr 5 w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert cenowych
nr sprawy: -
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 13 października 2016  09:00
wynik postępowania: Artex-Klima-Serwis Wrębiak Artur ul. Mroczka 81, 05-250 Radzymin  

zamówienie na:

Dostawę mebli szkolnych - krzeseł i stolików uczniowskich dla Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1

zamawiający: Gmina Miasto Płock- Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2016
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 23 września 2016  15:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

rozbiórka budynku garażu

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 3/2016
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 29 lipca 2016  15:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

wymianę skrzydeł drzwiowych i ościeżnic na 2 piętrze w budynku głównym w Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 2/2016
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 22 czerwca 2016  15:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

wykonanie remontu korytarza w Szkole Podstawowej nr 12

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2016
wartość: poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 21 czerwca 2016  13:00
wynik postępowania: Informacja w pliku Wynik postępowania 

zamówienie na:

Dostawę mebli szkolnych – krzeseł i stolików uczniowskich dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock-Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 4/2016
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2016  12:00
wynik postępowania: wyłoniono dostawcę 

zamówienie na:

Oczyszczenie blachy pokrycia dachowego z łuszczącej się farby i powierzchniowej korozji, pomalowanie farbą antykorozyjną, uzupełnienie na kominie brakującego fragmentu tynku, przetarcie i pomalowanie, oczyszczenie i zabezpieczenie otworów wentylacji grawitacyjnej przed ptakami, sprawdzenie przed zimą stanu czystości rynien.

zamawiający: Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 im. Jean´a Vanier w Płocku, ul. Padlewskiego 2
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2016
wartość: do 50 000,00
termin składania ofert: 10 czerwca 2016  15:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Malowanie ze szpachlowaniem ścian i sufitów korytarza na parterze wraz z naprawą posadzki z klepki parkietowej w bloku B Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock-Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 3/2016
wartość: poniżej 30 000E
termin składania ofert: 10 czerwca 2016  12:00
wynik postępowania: wybrano wykonawcę 

zamówienie na:

wykonanie malowania korytarza i klatki schodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock-Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 2/2016
wartość: poniżej 30 000E
termin składania ofert: 8 czerwca 2016  12:00
wynik postępowania: rozstrzygniete 

zamówienie na:

remont korytarza w Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2016
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 30 maja 2016  15:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze przetargi »