Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 30) starsze przetargi »zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w roku 2019 r.

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
nr sprawy: 1/SOSW1/2018
wartość:
termin składania ofert: 14 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku (do dwóch kotłowni: kotłownia od ul. Cichej oraz kotłownia od ul. Krakówka) w roku 2019.

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/11/2018/ZP
wartość: powyżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 11 grudnia 2018  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania 

zamówienie na:

Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaż i dystrybucja) do budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 w Płocku w latach 2018 - 2020

zamawiający: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24 w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - poniżej 30 tyś. EURO
nr sprawy: 1/ZP/SPS24/2018
wartość: poniżej 30 tyś. EURO
termin składania ofert: 8 listopada 2018  15:00
wynik postępowania: Zamawiający odstępuję od zawarcia umowy. 

zamówienie na:

na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO
nr sprawy:
wartość: przepisy art. 138o Pzp
termin składania ofert: 26 października 2018  13:00
wynik postępowania: w pliku "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU.pdf" 

zamówienie na:

realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO
nr sprawy:
wartość: przepisy art. 138o Pzp
termin składania ofert: 15 października 2018  13:00
wynik postępowania: w pliku "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf" 

zamówienie na:

Zakup pomocy dydaktycznych dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia oferty
nr sprawy: 1/2018
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 11 października 2018  15:00
wynik postępowania: Wybór najorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostarczenia monitora interaktywnego SMART i zestawu bezprzewodowych czujników pomiarowych PASCO, wraz z montażem i szkoleniem.

zamawiający: Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia ofert
nr sprawy: 2/2018
wartość: 40000
termin składania ofert: 10 października 2018  12:00
wynik postępowania: IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. Z. o.o. ul. Akruszowa 190 01-934 Warszawa 

zamówienie na:

realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO
nr sprawy:
wartość: przepisy art. 138o Pzp
termin składania ofert: 17 września 2018  13:00
wynik postępowania: w pliku "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA" 

zamówienie na:

realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO
nr sprawy:
wartość: przepisy art. 138o Pzp
termin składania ofert: 3 sierpnia 2018  13:00
wynik postępowania: w pliku "informacja o wyborze oferty" 

zamówienie na:

realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO
nr sprawy:
wartość: przepisy art. 138o Pzp
termin składania ofert: 24 lipca 2018  13:00
wynik postępowania: w plikach: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części I, II, III, IV,V,VIII Informacja o częściowym unieważnieniu postępowania na usługi społeczne na część VI, VII, IX, X 

zamówienie na:

realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO
nr sprawy:
wartość: przepisy art. 138o Pzp
termin składania ofert: 9 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: w pliku o nazwie "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA" 

zamówienie na:

usługi społeczne, na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO
nr sprawy:
wartość: przepisy art. 138 Pzp
termin składania ofert: 22 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: w pliku o nazwie"INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA" 

zamówienie na:

Remont świetlicy szkolnej

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 02/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2018  14:00
wynik postępowania: Instalexbud Sp. z o.o. Sp.k. ul. Łukasiewicza 28, 09-400 Płock. Wartość brutto: 16 173, 84zł 

zamówienie na:

Zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej dla klas drugich Szkoły Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół nr 5 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg pisemny (bez zastosowania ustawy PZP)
nr sprawy: 4
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 13 czerwca 2018  09:00
wynik postępowania: BITWORK - Mariusz Stankiewicz ul. Chabrowa 17 05-091 Ząbki  

zamówienie na:

Przeprowadzenie badań lekarskich uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku biorących udział w Projekcie i uczestniczących w stażach u pracodawców w ramach realizacji projektu pn. „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku
tryb zamówienia: zamówienie zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp
nr sprawy: 2/2018
wartość: do 30.000 euro
termin składania ofert: 30 maja 2018  24:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zakup mebli szkolnych do sal dydaktycznych i świetlicy szkolnej dla klas drugich Szkoły Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół nr 5 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg pisemny (bez zastosowania ustawy PZP)
nr sprawy: 1
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 29 maja 2018  09:00
wynik postępowania: Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. ul. Gdańska 41 83-300 Kartuzy  

zamówienie na:

Zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół nr 5 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg pisemny (bez zastosowania ustawy PZP)
nr sprawy: 3
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 29 maja 2018  09:00
wynik postępowania: Xeroserwis 09-402 Płock, Dworcowa 12 

zamówienie na:

dostawę sprzętu komputerowego

zamawiający: Gmina Miasto Płock – Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy: 02/2018
wartość: do 30 000 EURO
termin składania ofert: 24 maja 2018  15:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania postanowiono wybrać firmę TOP SERVICE Płock za kwotę 11091,00 zł i 30 m-cy gwarancji. 

zamówienie na:

dostawę sprzętu sportowego

zamawiający: Gmina Miasto Płock – Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: 03/2018
wartość: do 30 000 EURO
termin składania ofert: 24 maja 2018  15:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania postanowiono wybrać firmę PHU Agnieszka Florkiewicz - Biała Podlaska za kwotę 7785,00 zł i 24 m-cy gwarancji. 

zamówienie na:

wykonanie przejścia ewakuacyjnego w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Płocku

zamawiający: Miejskie Przedszkole Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2018
wartość: poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 24 maja 2018  15:00
wynik postępowania: AMWIS Arkadiusz Wiśniewski, ul. Bat. Parasol 15 lok. 20, 09-409 Płock 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 30) starsze przetargi »