Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 45) starsze przetargi »zamówienie na:

Sukcesywna dostawa art. żywnościowych dla SP12 w Płocku w roku 2020

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
nr sprawy: 02/12/2019
wartość:
termin składania ofert: 30 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Informacja z otwarcia ofert: Wpłynęło 8 ofert. Zawarto umowy: 1. Ryby - FILERYB | 2. Owoce i warzywa - MAR FRUIT | 3. Mięso i wędliny - ZPM KONIAREK | 4. Artykuły spożywcze - GOUDA 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 r.

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych
nr sprawy: IIILO.230.22.2019
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku” wybrano w dniu 30.12.2019 r. ofertę firmy Unifreeze Sp. z o.o. z siedzibą 09-400 Płock, ul. Targowa 2a za kwotę 43053,57 zł brutto. 

zamówienie na:

Usługi ochrony mienia na rok 2020

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych
nr sprawy: IIILO.230.16.2019
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Usługi ochrony mienia na rok 2020 ." wybrano w dniu 20.12.2019 r. ofertę firmy Agencja Ochrony Des Dobrogoszcz Sp. z o.o.. z siedzibą 09-400 Płock ul. Kwiatka 43/3 za kwotę 14932,20 zł brutto. 

zamówienie na:

"Dzierżawa kserokopiarek na 2020 r.”

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych
nr sprawy: IIILO.230.13.2019
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Dzierżawa kserokopiarek na 2020 r." wybrano w dniu 20.12.2019 r. ofertę firmy Copi-Flex  Sp. J. z siedzibą 09-402 Płock ul. Padlewskiego 5 za kwotę 0,025 zł netto/szt. 

zamówienie na:

"Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych (środków czystości) dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 roku”

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publiczncyh
nr sprawy: IIILO.230.20.2019
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych (środków czystości) dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku" wybrano w dniu 19.12.2019 r. ofertę firmy Mazako Mazurkiewicz Adam z siedzibą 09-410 Płock, ul. Jana Pawła II 88b/12 za kwotę 38180,20 zł brutto. 

zamówienie na:

„Sukcesywna dostawa artykułów papierniczych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 roku”

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: IIILO.230.18.2019
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów papierniczych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku" wybrano w dniu 19.12.2019 r. ofertę firmy Partner Premium Salata Spółka Jawna z siedzibą 09-407 Płock, ul. Graniczna 46 za kwotę 17410,00 zł brutto. 

zamówienie na:

„Sukcesywną dostawę tuszy i tonerów dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 roku”

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płockku
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: IIILO.230.21.2019
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 r. wybrano w dniu 19.12.2019 r. ofertę firmy FHU Offis Paweł Brudzyński z siedzibą 09-530 Nowe Grabie Oś. Pod Klonami za kwotę 12229,40 zł brutto. 

zamówienie na:

„Sukcesywna dostawa warzyw i owoców dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 roku”.

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych
nr sprawy: IIILO.230.25.2019
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Sukcesywna dostawa warzyw i owoców dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 r. wybrano w dniu 19.12.2019 r. ofertę firmy Markos Mariusz Osębowski z siedzibą 09-400 Płock ul. Bielska 56 za kwotę 40381,11 zł brutto. 

zamówienie na:

„Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 roku”

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych
nr sprawy: IIILO.230.24.2019
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 r. wybrano w dniu 19.12.2019 r. ofertę firmy Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek Hurtowania w Płocku z siedzibą 99-307 Strzelce Kozia Góra 40 za kwotę 71107,12 zł brutto. 

zamówienie na:

„Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 roku”.

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych
nr sprawy: IIILO.230.19.2019
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku" wybrano w dniu 19.12.2019 r. ofertę firmy Partner Premium Salata Spółka Jawna z siedzibą 09-407 Płock, ul. Graniczna 46 za kwotę 11798,80 zł brutto. 

zamówienie na:

„Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 roku”

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznym im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
nr sprawy: IIILO.230.22.2019
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: NierDyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że postępowanie pod nazwą „Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku” nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert. 

zamówienie na:

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 roku”

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych
nr sprawy: IIILO.230.23.2019
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 r. wybrano w dniu 19.12.2019 r. ofertę firmy Hurtowania Gouda z siedzibą 09-402 Płock ul. Bielska 61 za kwotę 40740,46 zł brutto. 

zamówienie na:

"Dostawę monitora interaktywnego"

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych
nr sprawy: IIILO.230.12.2019
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Zakup monitora interaktywnego” wybrano w dniu 17.12.2019 r. ofertę firmy Vision Distribution Ewa Bonder z siedzibą 62-800 Kalisz ul. Widok 53A za kwotę 8750,00 zł netto. 

zamówienie na:

Dostawę 14 szafek metalowych szkolnych do SP12 w Płocku

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku
tryb zamówienia: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W POSTĘPOWANIU, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 30 000 EURO
nr sprawy: 01/12/2019
wartość: do 30 000 EURO
termin składania ofert: 13 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Wyjaśnienie dot. informacji o wyborze oferenta w pliku: informacja o wyborze oferenta. Informacja z otwarcia ofert: Wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma: Studio Wyposażenia Wnętrz Sławomir Zmysłowski na kwotę 20 491,80 zł brutto. 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku (do dwóch kotłowni: kotłownia od ul. Cichej oraz kotłownia od ul. Krakówka) w roku 2020.

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/11/2019/ZP
wartość: powyżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 29 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: wynik postępowania zamieszczony poniżej 

zamówienie na:

„Zakup mebli do pracowni komputerowej”

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: IIILO.21.6.2019
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 29 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Zakup mebli do pracowni komputerowej” wybrano w dniu 29.11.2019 r. ofertę firmy Flabri.pl Artur Krzemiński z siedzibą 01-318 Warszawa ul. Doroszewskiego 13/7 za kwotę 8831,40 zł brutto. 

zamówienie na:

"Zakup sprzętu komputerowego"

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: IIILO.21.6.2019
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 20 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego” wybrano w dniu 20.11.2019 r. ofertę firmy iCOD.pl Sp. z o.o. z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 51 za kwotę 60 209,73 zł brutto. 

zamówienie na:

Wyposażenie pracowni chemicznej i fizycznej

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2019/2020
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 5 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Wygrała firma "Tesora" Grażyna Tomaszek, 43-300 Bielsko Biała, ul. Kasztanowa 5 

zamówienie na:

Dostawę monitora interaktywnego oraz pomocy dydaktyczno-naukowych do pracowni fizyczno-chemicznej w SP12 w Płocku

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku
tryb zamówienia: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W POSTĘPOWANIU, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 30 000 EURO
nr sprawy: 01/10/2019
wartość: do 30 000 EURO
termin składania ofert: 4 listopada 2019  15:00
wynik postępowania: Informacja z otwarcia ofert: Wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma: Top Service Płock na kwotę 16 388,48 zł  

zamówienie na:

Dostawę sprzętu elektronicznego do pracowni komputerowej w SP12 w Płocku

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku
tryb zamówienia: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W POSTĘPOWANIU, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 30 000 EURO
nr sprawy: 02/10/2019
wartość: do 30 000 EURO
termin składania ofert: 4 listopada 2019  15:00
wynik postępowania: Informacja z otwarcia ofert: Wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma: Top Service Płock na kwotę 17 803,00 zł  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 45) starsze przetargi »