Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 30) starsze przetargi »zamówienie na:

Konkurs ofert na wynajem powierzchni pod automaty samosprzedające

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Konkurs ofert
nr sprawy: IIILO.221.3.2022
wartość: Nie dotyczy
termin składania ofert: 22 grudnia 2022  10:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie pod nazwą „Konkurs ofert na wynajem powierzchni pod automaty samosprzedające” z dnia 15.12.2022 wpłynęła następujące oferta: Przedsiębiorstwo Handlowe „Gastromax” – Andrzej Myszkowski z siedzibą 87-800 Włocławek ul. Stodólna 11F lok. 21 za kwotę 802,00 zł brutto/miesiąc. Wybrana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowe „Gastromax” – Andrzej Myszkowski. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa środków czystości i narzędzi do sprzątania dla Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku na rok 2023

zamawiający: Gmina-Miasto Płock Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: MP31 BO 01/2022
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 19 grudnia 2022  12:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

Usługi ochrony mienia na 2023 r.

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: IIILO.230.11.2022
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 19 grudnia 2022  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta firmy Olkar Ochrona S.C. z siedzibą 09-400 Płock ul. Przemysłowa 16 za kwotę 9569,40 zł brutto. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych – artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w roku 2023

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości poniżej 130 000 zł netto
nr sprawy: SP17.261.8.2022.KG
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 19 grudnia 2022  10:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych – ryb i mrożonek dla Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w roku 2023

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości poniżej 130 000 zł netto
nr sprawy: SP17.261.9.2022.KG
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 19 grudnia 2022  10:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych – owoców i warzyw dla Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w roku 2023

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości poniżej 130 000 zł netto
nr sprawy: SP17.261.10.2022.KG
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 19 grudnia 2022  10:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych – mięsa i wędlin dla Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w roku 2023

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości poniżej 130 000 zł netto
nr sprawy: SP17.261.11.2022.KG
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 19 grudnia 2022  10:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku na okres I-VI 2023

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: IIILO.230.12.2022
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 16 grudnia 2022  10:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego pod nazwą: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku na okres I-VI 2023 roku” wybrana została oferta firmy Gouda Professionaltrans Maciej Głowacki siedzibą 09-400 Płock ul. Bielska 61 za kwotę 47502,76m zł brutto. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku na okres I-VI 2023 roku".

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: IIILO.230.14.2022
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 16 grudnia 2022  10:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego pod nazwą: „Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku na okres I-VI 2023 roku” wybrana została oferta firmy Unifreeze Sp. z o.o. z siedzibą w Miesiączkowie 110, 87-320 Górzno, Zakład Produkcji w Płocku, 09-400 Płock ul. Targowa 2A za kwotę 27491,63 zł brutto.  

zamówienie na:

"Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku na okres I-VI 2023"

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: IIILO230.15.2022
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 16 grudnia 2022  10:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego pod nazwą: „Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku na okres I-VI 2023 roku” wybrana została oferta firmy Olewnik Partner Sp. z o.o. z siedzibą 09-210 Drobin ul. Rynek 19 za kwotę 46 764,00 zł brutto. 

zamówienie na:

„Sukcesywna dostawa środków czystości – dla SP12 w Płocku w roku 2022”

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: SP12 BO 02/2022
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 17 października 2022  14:00
wynik postępowania: Na zaproszenie do złożenia ofert na sukcesywną dostawę środków czystości do 31.12.2022r. odpowiedziały 2 firmy. Korzystniejszą cenowo ofertę złożyła Firma PAKO OPAKOWANIA Płock informujemy na kwotę 10 860,88zł 

zamówienie na:

„Zielony zakątek z siłownią pod brzozami” – w ramach X edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: SP12 BO 01/2022
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 14 września 2022  14:00
wynik postępowania: Na realizację zadania pn. ”Zielony zakątek z siłownią pod brzozami” na terenie SP12 w Płocku wpłynęły 2 oferty - wybrano ofertę firmy 4STB Spółka z o. o. Zielona Góra na kwotę 106 920,21 zł brutto. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku na okres IX-XII 2022 roku

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: IIILO.230.4.2022
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 24 sierpnia 2022  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku na okres IX-XII 2022 roku

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: IIILO.230.6.2022
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 24 sierpnia 2022  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku na okres IX-XII 2022 roku

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: IIILO.230.7.2022
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 24 sierpnia 2022  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty 

zamówienie na:

„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych – ryb i mrożonek dla Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.”.

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości poniżej 130 000 zł netto
nr sprawy: SP17.261.4.2022.KG
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 8 sierpnia 2022  10:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

wykonanie sieci teleinformatycznej

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: 10/2022
wartość: poniżej art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 23 czerwca 2022  10:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

NA REALIZACJĘ PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN ZA ŻYCIEM

zamawiający: GMINA MIASTO PŁOCK - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 2 W PŁOCKU
tryb zamówienia: TRYB PODSTAWOWY NA PODSTAWIE ART. 275 PKT 2 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019
nr sprawy: 1/2022
wartość: POWYŻEJ 130 000,00 ZŁ DO 750 000 EURO
termin składania ofert: 15 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: W ZAŁĄCZENIU  

zamówienie na:

Dostawa specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki w ramach programu Laboratoria Przyszłości

zamawiający: Gmina -Miasto Płock - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: 5/2022
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 23 maja 2022  15:00
wynik postępowania: w załączniku 

zamówienie na:

wykonanie usługi „Dowożenie i odwożenie uczniów ZSEK na praktyki na lotnisko w Modlinie w dniach od 26 maja 2022 roku do dnia 15 czerwca 2022”

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: ZSEK
wartość: do 130 000 złotych
termin składania ofert: 12 maja 2022  15:00
wynik postępowania: wynik postępowania w załączniku 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 30) starsze przetargi »