Przetargi unieważnione z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym typu Compactus Dynamic XT w ilości 18 szt. oraz regałów stacjonarnych typu SYSCO w ilości 6 szt. do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: SOSW2.261.6.2023.MK
wartość: poniżej art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 25 maja 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: w załączeniu 

zamówienie na:

Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: III.230.5.2023
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 14 kwietnia 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: INFORMACJA W ZAŁĄCZENIU 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)