Przetargi unieważnione z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

dostawa energii elektrycznej do szkoły - sprzedaż energii

zamawiający: Gimnazjum Nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 23 lipca 2008  09:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

dostawa energii elektrycznej do szkoły - sprzedaż energii

zamawiający: Gimnazjum Nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 7 lipca 2008  09:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)