Przetargi unieważnione z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Dostawę oleju opałowego do kotłowni w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 w Płocku, ul. Krakówka 8, 09-402 Płock

zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 13 Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 406134 - 2010
wartość: nie przekraczająca kwot art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 grudnia 2010  11:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Dostawę mebli i wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola nr 13 w Płocku

zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 13
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 190952 - 2010
wartość: powyżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 12 lipca 2010  09:30
przyczyna unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą "Podstawowy kurs witrażu" dla 12 osób zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 1, Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 2, Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Płocku.

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
tryb zamówienia: zamówienie poniżej 14 000 EURO
nr sprawy:
wartość: : zamówienie poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 22 stycznia 2010
przyczyna unieważnienia: nie złożono żadnej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)