Przetargi unieważnione z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

zakup pomocy dydaktycznych dla realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 27 grudnia 2011  12:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Dostawa zestawów komputerowych

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 381558 - 2011
wartość: nie przekraczająca kwoty art.11,ust.8 Prawa zamówień publicznych
termin składania ofert: 24 listopada 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji koordynatora projektu i promocji Pełnienie funkcji specjalisty ds. nadzoru merytorycznego, monitoringu i ewaluacji Pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi księgowo - finansowej.

zamawiający: Gimnazjum Nr 5 , ul. Krolowej Jadwigi 4, 09-400 Plock
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 31 3362 - 2011
wartość:
termin składania ofert: 14 października 2011  09:30
przyczyna unieważnienia: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)