Przetargi unieważnione z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)zamówienie na:

zakup tablic dla realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 21 grudnia 2012  12:00
przyczyna unieważnienia: oferty przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia  

zamówienie na:

zakup materiałów biurowych i dydaktycznych dla realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 21 grudnia 2012  12:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

zakup pomocy dydaktycznych dla realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 21 grudnia 2012  12:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

zakup pomocy dydaktycznych dla realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 18 grudnia 2012  12:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert umożliwiających realizację zamówienia 

zamówienie na:

dostawa instrumentów muzycznych

zamawiający: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Płock
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP 

zamówienie na:

Opracowanie testów egzaminacyjnych potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe w zawodach:mechanik pojazdów samochodowych,krawiec,fryzjer,ogrodnik,piekarz

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SOSW2/UDA-POKL.09.02.00-14-008/11-00/8/2012
wartość: powyżej kwoty art. 11, ust.8 PZP
termin składania ofert: 31 października 2012  09:45
przyczyna unieważnienia: Wynik postępowania w pliku "informacja o unieważnieniu postępowania" 

zamówienie na:

Opracowanie testów egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, krawiec, fryzjer, ogrodnik, piekarz

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SOSW2/UDA-POKL.09.02.00-14-008/11-00/7/2012
wartość: powyżej kwoty art. 11, ust.8 PZP
termin składania ofert: 10 października 2012  09:45
przyczyna unieważnienia: Wynik postępowania w pliku "informacja o unieważnieniu postępowania" 

zamówienie na:

Dostawę 40 sztuk notebooków wraz z oprogramowaniem

zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 194197 - 2012
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 25 września 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Uzasadnieniu unieważnienia w załączeniu 

zamówienie na:

Dostawa mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych

zamawiający: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.
tryb zamówienia: zamówienie publiczne
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2012  09:55
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z załączonym pismem 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu informatycznego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 269964 - 2012
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2012  11:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

dostawę 30 sztuk notebooków (przekątna ekranu 15” – 16”) oraz 7 notebooków (przekątna ekranu 10,1” – 12,1”) wraz z oprogramowaniem

zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 10 sierpnia 2012  09:45
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 7 

zamówienie na:

zakup pomocy dydaktycznych dla realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 27 lipca 2012  12:00
przyczyna unieważnienia: oferta przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia  

zamówienie na:

zakup pomocy dydaktycznych dla realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 13 lipca 2012  12:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

zakup pomocy dydaktycznych dla realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 28 czerwca 2012  12:00
przyczyna unieważnienia: oferta przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia  

zamówienie na:

zakup pomocy dydaktycznych dla realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 30 kwietnia 2012  12:00
przyczyna unieważnienia: oferta przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia 

zamówienie na:

roboty budowlane

zamawiający: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku, ul. Kolegialna 23
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 20 kwietnia 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia w załączniku 

zamówienie na:

noclegi i wyżywienie młodzieży w ramach projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 19 marca 2012  12:00
przyczyna unieważnienia: oferty spełniające kryteria przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia 

zamówienie na:

- kurs prawa jazdy - kat. B - kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym - kurs spawalniczy MAG 135 - przeprowadzenie zajęć z przepisów ruchu drogowego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 45888 - 2012
wartość: nie przekraczająca kwoty art.11 ust.8
termin składania ofert: 23 lutego 2012  09:30
przyczyna unieważnienia: postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 

Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)