Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Zakup mebli szkolnych dla Zespołu Szkół nr 5 w Płocku

zamawiający: Zespół Szkół nr 5 w Płocku
tryb zamówienia: przetarg pisemny
nr sprawy: ZS5. 419 .2014
wartość: DO 30 000 EURO
termin składania ofert: 28 listopada 2014  09:00
przyczyna unieważnienia: Do dnia 28.11.2014 godzina 9.00 nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

Prowadzenie zajęć nauki jazdy na pojazdach rolniczych

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 13/2014
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 14 listopada 2014  08:00
przyczyna unieważnienia: w załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Zorganizowanie 3 - dniowego wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku na targi branżowe EXPO SILESIA w Sosnowcu – OldtimerbazaR w dniu 30.11.2014 r. połączone ze zwiedzaniem zakładu pracy Fabryki Opla w Gliwicach wraz z programem dodatkowym w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”

zamawiający: Gmina Miasto Płock / Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w wPłocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 361720 - 2014
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 listopada 2014  15:00
przyczyna unieważnienia: ceny ofert przekraczają kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

Zorganizowanie czterech 3 - dniowych wyjazdów uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku na targi branżowe połączone ze zwiedzaniem zakładów pracy oraz programem dodatkowym w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” - II postępowanie

zamawiający: Gmina Miasto Płock / Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w wPłocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 351398 - 2014;
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 29 października 2014  15:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania art. 94 ust. 1 pkt 4 Pzp 

zamówienie na:

Prowadzenie zajęć nauki jazdy na pojazdach rolniczych

zamawiający: Gmina Miasto Płock/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 27 października 2014  15:00
przyczyna unieważnienia: w załączeniu 

zamówienie na:

Zorganizowanie czterech 3 - dniowych wyjazdów uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku na targi branżowe połączone ze zwiedzaniem zakładów pracy oraz programem dodatkowym w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”

zamawiający: Gmina Miasto Płock / Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w wPłocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 330786 - 2014
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 20 października 2014  15:00
przyczyna unieważnienia: kwota najtańszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

Prowadzenie zajęć nauki jazdy na pojazdach rolniczych.

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 10/2014
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 17 października 2014  08:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Część 1 sprzęt informatyczny , Część 2 sprzęt multimedialny w ramach projektu pn. W przyszłość - bez obaw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 11 sierpnia 2014  11:30
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia- załącznik w pdf 

zamówienie na:

zakup pendrivów z grawerem

zamawiający: Gmina Miasto Płock / Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: 4/2014
wartość: do 30.000 euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2014  15:00
przyczyna unieważnienia: odstąpienie od realizacji zamówienia 

zamówienie na:

Zakup pomocy dydaktycznych do klasopracowni -Mechatronika dla Zespołu Szkół nr 5 w Płocku

zamawiający: Zespół Szkół nr 5
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 30 maja 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Oferta przewyższała kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na zadanie 

zamówienie na:

Zakup pomocy dydaktycznych do klasopracowni i sal gimnastycznych dla Zespołu Szkół nr 5 w Płocku

zamawiający: Zespół Szkół nr 5
tryb zamówienia: przetarg pisemny
nr sprawy:
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 15 maja 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

Dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni dla kierunków ogrodnik, fryzjer, kucharz, mechanik, piekarz, krawiec.

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 5/2014
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 25 lutego 2014  15:00
przyczyna unieważnienia: w załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Laboratorium fonetyczne na 16 stanowisk

zamawiający: Zespół Szkół Nr 3
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: poniżej 14000 euro
termin składania ofert: 7 lutego 2014  14:00
przyczyna unieważnienia: kwota najtańszej oferty przekracza przeznaczony na ten cel budżet. 

zamówienie na:

Zorganizowanie dwóch obozów zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy

zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 12114 - 2014
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 17 stycznia 2014  14:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert w postępowaniu 

zamówienie na:

Zorganizowanie dwóch obozów zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy

zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 538884 - 2013;
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 10 stycznia 2014  14:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania  

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)