Przetargi unieważnione z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Zakup nowego urządzenia - defibrylator AED Plus Zoll

zamawiający: Zespół Szkół nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: 5
wartość: do 30000 Euro
termin składania ofert: 29 listopada 2016  14:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu. 

zamówienie na:

Zakup książek do biblioteki szkolnej

zamawiający: Zespół Szkół Nr 3 w Płocku
tryb zamówienia: Postepowanie prowadzone jest w trybie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn.zm.).
nr sprawy: ZS3.230.13.2016
wartość: do 30 tyś. euro
termin składania ofert: 21 października 2016  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono z powodu, iż kwoty ofert przekraczały kwotę budżetu przeznaczonego na ten cel.  

zamówienie na:

wykonanie malowania korytarza i klatki schodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock-Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2016
wartość: poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 25 maja 2016  12:00
przyczyna unieważnienia: przyczyny formalne 

zamówienie na:

Ułożenie kostki pod miejsca parkingowe

zamawiający: Zespół Szkół nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2016
wartość: poniżej 30000 Euro
termin składania ofert: 22 kwietnia 2016  14:00
przyczyna unieważnienia: Wykonawca przedmiotu wykonania nie został wyłoniony z powodu zbyt wysokich cen oraz zmian projektowych inwestycji. 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)