Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Położenie płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 na korytarzach szkolnych.

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2017
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 20 października 2017  14:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie.  

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie projektowania baz danych – Oracle dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku, w ramach realizacji projektu pn. „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2/PN/2017
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 9 października 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: cena złożonej oferty przewyższa środki, jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

Zapewnienie cateringu dla uczniów biorących udział w specjalistycznych szkoleniach (IPC i Oracle) i warsztatach z umiejętności miękkich w ramach realizacji projektu pn. „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku
tryb zamówienia: zamówienie zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp
nr sprawy: 1/2017
wartość: do 30.000 euro
termin składania ofert: 21 września 2017  24:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie: najtańsza oferta przewyższa środki przeznaczone na realizację zamówienia 

zamówienie na:

Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do świetlicy szkolnej i klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół nr 1 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg pisemny
nr sprawy: 4/2017
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 11 sierpnia 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Płocku unieważnia przetarg pisemny 

zamówienie na:

naprawa posadzki z klepki parkietowej w korytarzu budynku Liceum

zamawiający: Gmina Miasto Płock Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 6/2017
wartość: poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 25 lipca 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: niedostateczna ilość ofert 

zamówienie na:

Utwardzenie powierzchni poprzez rozłożenie Eko-kratek

zamawiający: Gmina Miasto Płock Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 3/2017
wartość: poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 14 lipca 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: niedostateczna ilość ofert 

zamówienie na:

Naprawa posadzki z klepki parkietowej w korytarzu budynku Liceum

zamawiający: Gmina Miasto Płock Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 4/2017
wartość: poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 14 lipca 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: niedostateczna ilość ofert 

zamówienie na:

Zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej dla klas I Szkoły podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 w Płock

zamawiający: Zespół Szkół nr 5 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg pisemny - bez PZP
nr sprawy: 5
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: Opis przedmiotu zamówienie zawierał błąd uniemożliwiający przygotowania prawidłowej oferty tj. brak dwóch stron z pozycjami postępowania od numeru 50 do numeru 55. 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)