Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO
nr sprawy:
wartość: przepisy art. 138o Pzp
termin składania ofert: 22 listopada 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: w pliku "Informacja o unieważnieniu postępowania" 

zamówienie na:

Remont nawierzchni parkingu na terenie Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia oferty
nr sprawy: 2/2018
wartość: poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 19 października 2018  15:00
przyczyna unieważnienia: Cena złożonej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania. 

zamówienie na:

pomoce dydaktyczne do fizyki

zamawiający: Gmina Miasto Płock Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 2/2018
wartość: poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 12 października 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: formalne 

zamówienie na:

realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO
nr sprawy:
wartość: przepisy art. 138o Pzp
termin składania ofert: 5 października 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: w pliku "Unieważnienie postępowania" 

zamówienie na:

Wymiana nawierzchni placu zabaw

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 04/2018
wartość: do 30 000 EURO
termin składania ofert: 26 lipca 2018  15:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żadna oferta. 

zamówienie na:

Zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej dla klas drugich Szkoły Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół nr 5 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg pisemny (bez zastosowania ustawy PZP)
nr sprawy: 2
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 29 maja 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: Złożona oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia. 

zamówienie na:

dostawę i montaż oświetlenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Płocku

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 Euro
nr sprawy:
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 2 marca 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: w pliku "informacja o unieważnieniu" 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)