Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Zaproszenie do składania ofert Płock, 2022-03-11 Szkoła Podstawowa Nr 12 w Płocku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 130 000 zł na realizację zadania pn.: Zakup i dostawa wyposażenia szkoły w specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie z zakresu robotyki i mikroelektroniki dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku w ramach programu Laboratoria Przyszłości Oferty należy składać do dnia 17.03.2022r do godz. 24:00

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: 02d/LP/Robotyka/SP12/2022
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 17 marca 2022  24:00
przyczyna unieważnienia: Do realizacji zadania cz 1a wybrano firmę AllTech na kwotę 54 078,18 brutto 

zamówienie na:

Dostawa specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki w ramach programu Laboratoria Przyszłości

zamawiający: Gmina -Miasto Płock - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: 2/2022
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 21 lutego 2022  15:00
przyczyna unieważnienia: w załączniku 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)