rejestry, ewidencje i archiwa

 Rejestry i ewidencje:

 • rejestr dzieci uczęszczających do szkoły
 • rejestr dzieci z obwodu szkoły
 • rejestr dzieci niepełnosprawnych na podstawie Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • rejestr zatrudnionych nauczycieli
 • rejestr zatrudnionych pracowników administracji i obsługi
 • rejestr korespondencji
 • rejestr pracowniczych książeczek zdrowia
 • rejestr wypadków
 • rejestr pieczęci
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • rejestr książek inwentarzowych - środków trwałych
 • rejestr książeczek ubezpieczeniowych pracowników
 • rejestr książeczek członka rodziny
 • ewidencja czasu pracy pracowników
 • ewidencja urlopów
 • ewidencja zwolnień lekarskich pracowników 
 • ewidencja podwyżek
 • ewidencja -budżet szkoły
 • ewidencja kart wyposażenia pracowników
 • ewidencja kartotek żywienia
 • dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku
 • dokumentacja wymagana przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Płocka
 • dokumentacja BHP

Archiwum:

 • akta osobowe pracowników
 • organizacja szkoły
 • dzienniki szkolne
 • arkusze ocen

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kamińska Juckiewicz (24 marca 2004)
Opublikował: Sylwia Więcek (24 marca 2004, 13:32:04)

Ostatnia zmiana: Sylwia Więcek (25 marca 2004, 10:33:46)
Zmieniono: uzupełnienie danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5719