Spis ewidencji

Spis ewidencji i rejestrów:
 • księga arkuszy ocen
 • księga protokołów Rady Pedagogicznej
 • księga ewidencji dzieci
 • księga uczniów
 • księga zastępstw
 • księga korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • zaświadczeń o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 • wydawanych świadectw ukończenia szkoły
 • wydawanych legitymacji szkolnych
 • wydawanych kart rowerowych
 • pieczęci
 • druków ścisłego zarachowania
 • wypadków uczniowskich
 • wypadków pracowników
 • rejestr akt osobowych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi
 • urlopów
 • zwolnień lekarskich
 • ewidencja kart wyposażenia pracowników
 • księgi inwentarzowe
 • umów
 • upoważnień
 • zarządzenie dyrektora szkoły
 • decyzji dyrektora szkoły
 • uchwał Rady Pedagogicznej
Archiwa:
1. arkusze ocen
2. dzienniki szkolne
3. księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej
4. akta osobowe
5. dokumentacja Rady Rodziców
6. kartoteki i raporty żywieniowe

metryczka


Wytworzył: Marcin Piechota (31 grudnia 2021)
Opublikował: Marcin Piechota (31 grudnia 2021, 10:26:28)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika

Ostatnia zmiana: Marcin Piechota (31 grudnia 2021, 10:39:55)
Zmieniono: poprawiono wpis

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2539