majątek szkoły

Szkoła dysponuje:

  · budynkiem o pow. 3207,80 m2
  · działką o pow. 9022,1 m2


Posiada:

  · 15 sal lekcyjnych
  · 2 sale gimnastyczne (dużą i małą)
  · pracownię komputerową
  · gabinet pielęgniarsko-lekarski
  · gabinet stomatologiczny
  · bibliotekę
  · stołówkę i świetlicę szkolną

Placówka jest wyposażona w: sprzęt audiowizualny (5 kolorowych telewizorów, 10 aparatów radiowych, 4 magnetowidy, 4 radiomagnetofony, 3 gramofony, 2 projektory LECH, 3 rzutniki do przeźroczy, sprzęt nagłaśniający, kamerę Video Flex), a także pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć i pomoce metodyczne, czasopisma dla nauczycieli, przepisy prawa oświatowego. Posiada również sprzęt sportowy, komputerowy, telefon, fax, ksero.

Stan aktywów na koniec roku obrotowego znajduje się w załączniku nr 9 do
informacji dodatkowej

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Tyszka (3 października 2004)
Opublikował: Elżbieta Tyszka (10 marca 2004, 12:59:55)

Ostatnia zmiana: Jolanta Filant (24 maja 2019, 13:59:03)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6934