Rejestry, ewidencje, archiwa:

 • Arkusz organizacyjny SOSW nr 1
 • Ewidencja - budżet
 • Dokumentacja wymagana przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Płocka
 • Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty - Delegatura w Płocku
 • Protokóły Rady Pedagogicznej
 • Rajestr zarządzeń dyrektora
 • Rejestr dokumentów ucznia
 • Rejestr pieczęci
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr wydanych świadectw
 • Rejestr wydanych duplikatów
 • Rejestr urlopów i zwolnień lekarskich
 • Rejestr korespondencji
 • Rejestr umów
 • Rejestr faktur
 • Rejestr czasu pracy
 • Rejestr wyjść służbowych i prywatnych
 • Rejestr kontroli zewnętrznych i wewnętrznych
 • Rejestr kontroli obiektu i instalacji
 • Rejestr dokumentacji archiwalnej
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych
 • Rejestr arkuszy ocen i arkusze ocen
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu pracowników
 • Rejestr pracowniczych książeczek zdrowia
 • Rejestr zaświadczeń uczniowskich
 • Rejestr emerytów i rencistów
 • Dokumentacja ubezpieczenia uczniów
 • Akta osobowe nauczycieli i pracowników
 • Dokumentacja sprawozdawczo - statystyczna
 • Ewidencja kartotek żywieniowych
 • Rozliczenie zaliczek budżetowych

( dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej wniosek o udzielenie informacji niepublicznej (26kB) word  (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 101, poz. 926) i innych ustaw) 

metryczka


Wytworzył: Bogusław Kaczkowski (22 marca 2004)
Opublikował: Andrzej Rycharski (22 marca 2004, 15:21:31)

Ostatnia zmiana: Andrzej Rycharski (25 marca 2004, 10:57:52)
Zmieniono: 2004-03-25 10:45 dołączonow plik wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6651