Informacje ogólne

Wszelkich informacji dotyczących sposobów i procedur załatwiania  spraw w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Płocku  przy  ul. J. Z. Jakubowskiego 10 udziela sekretariat Poradni  w dni powszednie w godz. 8:00-15:00.

Zadania realizowane przez Poradnię w  zakresie opieki psychologiczno- pedagogicznej prowadzone są na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka  zgodnie ze  statutem poradni.

przekazanie teczki do innej poradni (324kB) pdf

DIAGNOZA DZIECKA W WIEKU SZKOLNYM (746kB) pdf

DIAGNOZA DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (778kB) pdf

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia - komplet dokumentów dla ucz. SP kl. I-VIII (409kB) pdf

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia - komplet dokumentów dla oddziałów gimnazjalnych w SP i ponadpodstawowych (409kB) pdf

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia - komplet dokumentów dla dzieci w wieku przedszkolnym (410kB) pdf

wniosek o wydanie INFORMACJI (331kB) pdf

wniosek o wydanie opinii (477kB) pdf

objęcie dziecka terapią (332kB) pdf

wydanie OPINII o potrzebie WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU (430kB) pdf

wydanie ORZECZENIA o potrzebie INDYWIDUALNEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (451kB) pdf

wydanie ORZECZENIA o potrzebie NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym (454kB) pdf

wydanie ORZECZENIA o potrzebie KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym (430kB) pdf

zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz audio (18kB) word 

metryczka


Wytworzył: Aneta Kokoszczyńska (3 stycznia 2020)
Opublikował: Anna Chądzyńska (5 kwietnia 2004, 13:57:34)

Ostatnia zmiana: Aneta Kokoszczyńska (19 grudnia 2023, 07:37:49)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 28843