Rejestry, ewidencje, archiwa

 

 • akt osobowych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi
 • emerytów i rencistów
 • ruchu pracowników (umów, świadectw pracy, przeniesień)
 • urlopów i zwolnień lekarskich
 • wydanych legitymacji ubezpieczeniowych
 • podwyżek i nagród
 • książeczek zdrowia i badań okresowych
 • czasu pracy
 • dokumentacji dot. awansu i doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • dokumentacji dot. funduszu socjalnego
 • wydanych zaświadczeń
 • sprawozdań GUS i innych
 • dokumentacji BHP
 • wypadków uczniów i pracowników
 • pieczęci
 • dokumentacji archiwalnych (Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 i Zespołu Szkół Ochrony Środowiska)
 • korespondencji
 • dokumentów uczniów
 • wydanych legitymacji szkolnych
 • arkuszy ocen
 • uczniów podlegających obowiązkowi służby wojskowej
 • protokołów maturalnych
 • wydawanych świadectw i dyplomów
 • wydawanych duplikatów
 • dokumentacji wymaganej przez Kuratorium Oświaty
 • dokumentacji wymaganej przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Płocka
 • dokumentacji dot. egzaminów maturalnych, z przygotowania zawodowego, nauki zawodu i praktyk zawodowych
 • programów nauczania
 • sprawdzianów OKE
 • dokumentacji nadzoru pedagogicznego
 • dokumentacji budżetowej
 • ksiąg inwentarzowych
 • dokumentacji środków specjalnych

metryczka


Wytworzył: pracownicy administracji (16 marca 2004)
Opublikował: Bogumiła Rutkowska (18 marca 2004, 11:49:35)

Ostatnia zmiana: Bogumiła Rutkowska (24 października 2005, 11:34:01)
Zmieniono: zmian danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7180