Rejestry, ewidencje i archiwa

Przedszkole prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
 • Rejestr dzieci na podstawie kart zgłoszeń
 • Rejestr akt osobowych pracowników administracji , obsługi i nauczycieli
 • Rejestr książeczek zdrowia
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr czasu pracy pracowników
 • Ewidencja kart wyposażenia pracownika
 • Ewidencja kartotek żywieniowych
 • Ewidencja ksiąg rachunkowych Ewidencja – budżet
 • Ewidencja zbiorów archiwalnych
 • Rejestr pieczęci Rejestr wypadków Rejestr umów – zlecenia
 • Rejestr korespondencji
 • Rejestr emerytów i rencistów
 • Rejestr podwyżek płac i nagród
 • Rejestr faktur budżetowych
 • Rejestr faktur żywieniowych
 • Rejestr książek inwentarzowych – środków trwałych
 • Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku
 • Dokumentacja wymagana przez Oddział Oświaty Urząd Miasta Płocka
 • Dokumentacja BHP

metryczka


Wytworzył: mgr Ewa Banach (17 grudnia 2015)
Opublikował: Grażyna Karulewska (19 marca 2004, 13:55:29)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Śliwowska (17 grudnia 2015, 13:37:05)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7120