Stan majątku

Przedszkole dysponuje:
 
  · budynkiem o pow. 2161 m²
  · działką o pow. 4 972 ha


Przedszkole posiada :
  • 11 sal do zajęć i zabaw dzieci
  • salę rekreacyjno-sportową
  • salę do rehabilitacji ruchowej
  • sale zajęć dodatkowych
  • salę doświadczania świata  wyposażoną w sprzęt do stymulacji polisensorycznej
  • salę zajęć Integracji Sensorycznej  wyposażoną w sprzęt do pobudzania integracji zmysłów
  • gabinety do terapii logopedycznej i rewalidacji
  • gabinet pielęgniarki
  • plac zabaw z poliuretanową nawierzchnią wyposażony w urządzenia terenowe do zabaw ruchowych                   
 
Przedszkole wyposażone jest w:

 - kolorowe meble, kąciki zainteresowań, kąciki przyrody
 - środki dydaktyczne, zabawki
-  tablice interaktywne, tablety z oprogramowaniem
-  komputery z oprogramowaniem do terapii pedagogicznej i logopedycznej
 - sprzęt i przybory gimnastyczne
 - biblioteczkę metodyczną i przyrodniczą
 - sprzęt komputerowy, telefony, sprzęt audiowizualny, sprzęt nagłaśniający, magiczny dywan

 
Stan aktywów na koniec roku obrotowego znajduje się w załączniku nr 9 do informacji dodatkowej

metryczka


Wytworzył: Beata Poprawa (31 grudnia 2003)
Opublikował: Beata Poprawa (9 kwietnia 2004, 11:45:35)

Ostatnia zmiana: Grażyna Kalaszczyńska (11 maja 2021, 14:03:31)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6717