stypendia

stypendia

Płockie Talenty

Stypendia pod nazwą Płockie Talenty przyznawane są uczniom szczególnie uzdolnionym o znaczących osiągnięciach edukacyjnych pobierających naukę na terenie miasta Płocka, począwszy od roku szkolnego 2021/2022. Stypendium przeznaczone [...]

Płocka szansa edukacyjna

Stypendia pod nazwą Płocka szansa edukacyjna przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – dochód poniżej 4.000 zł BRUTTO miesięcznie na osobę w rodzinie oraz osiągającym dobre wyniki nauczania. [...]

Stypendia za wyniki w nauce lub w sporcie

Stypendia przyznawane są (bez konieczności składania wniosku) uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez miasto Płock i osiągającym najlepsze wyniki w nauce lub w sporcie. Podziału środków, znajdujących się w budżecie miasta [...]

Stypendia szkolne i zasiłki losowe dla uczniów i słuchaczy

Stypendia szkolne mogą być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Płocka i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (nie więcej niż 600 zł netto miesięcznie). Zasiłki [...]

metryczka