Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Do ubiegania się o pomoc zdrowotną dla nauczycieli uprawnieni są:
  • nauczyciele zatrudnieni w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Płock na podstawie Karty Nauczyciela w wymiarze co najmniej ½ obowiązującego wymiaru zajęć (zatrudnienie z kilku szkół sumuje się i potwierdza stosownym zaświadczeniem),
  • nauczyciele emeryci, renciści, otrzymujący świadczenie kompensacyjne.
Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli można składać w szkołach lub placówkach, w których nauczyciel jest zatrudniony w dwóch terminach:
  • do 31 marca każdego roku,
  • do 30 września każdego roku. 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.zjoplock.pl

metryczka


Wytworzył: Rada Miasta Płocka, uchwała 374/XXI/2016 (30 sierpnia 2016)
Opublikował: Jolanta Filant (3 lutego 2017, 12:43:34)

Ostatnia zmiana: Jolanta Filant (3 lutego 2017, 13:01:30)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6067