Stypendia motywacyjne – za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Stypendia motywacyjne są przyznawane (bez konieczności składania wniosku) uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez miasto Płock i osiągającym najlepsze wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Podziału środków, znajdujących się w budżecie miasta Płocka przeznaczonych na ten cel, dokonuje Zarząd Jednostek Oświatowych, zgodnie z ogólnymi zasadami przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, określonymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka Nr 2376/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Aby otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie trzeba składać żadnych wniosków. Można otrzymać niezależnie i równocześnie obydwa stypendia:
- jedno za wyniki w nauce,
- drugie za osiągnięcia sportowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://www.ppo.zjoplock.pl

metryczka


Wytworzył: Maciej Krzemiński (14 lutego 2006)
Opublikował: Cezary Walta (14 lutego 2006, 11:37:50)

Ostatnia zmiana: Jolanta Filant (3 lutego 2017, 13:11:31)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9382