kompetencje

kompetencje

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY  RODZICÓW MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA  NR 17 Z ODDZIAŁEM  SPECJALNYM W  PŁOCKU     I. Postanowienia wstępne   1.Rada Rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ [...]

Kompetencje Organów Przedszkola

Dyrektor   Kompetencje i zadania dyrektora zostały określone w Statucie Miejskiego Przedszkola Nr 17 z Oddziałem Specjalnym w § 3 ust. 2,3,4 [...]     Rada Pedagogiczna   Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej [...]

Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY  PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 17 Z ODDZIAŁEM  SPECJALNYM W PŁOCKU     I. Postanowienia wstępne   § 1   1.Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Pedagogicznej w [...]

metryczka