Rejestry, ewidencje,archiwa

Przedszkole prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 

 • Rejestr dzieci na podstawie kart zgłoszeń
 • Rejestr akt osobowych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr książeczek zdrowia
 • Rejestr czasu pracy pracowników
 • Ewidencja kart wyposażenia pracownika
 • Ewidencja kartotek żywieniowych
 • Ewidencja ksiąg rachunkowych
 • Ewidencja – budżet
 • Ewidencja zbiorów archiwalnych
 • Rejestr pieczęci
 • Rejestr wypadków
 • Rejestr umów – zlecenia
 • Rejestr korespondencji
 • Rejestr emerytów i rencistów
 • Rejestr podwyżek płac i nagród
 • Rejestr książek inwentarzowych – środków trwałych
 • Dokumentacja wymagana przez Oddział Oświaty Urzędu Miasta Płocka
 • Dokumentacja  wymagana przez Kuratorium Oświaty, Delegaturę w Płocku
 • Dokumentacja BHP

 (dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie  z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., Nr 101, poz. 926) i innych ustaw)

metryczka


Wytworzył: Stanisława Gałka (25 marca 2004)
Opublikował: Bożena Kijek (25 marca 2004, 12:06:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6384